ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

KÖSE

GÜMÜŞHANE İLİ KÖSE İLÇESİ
KÖSE İLÇE TANITIM
köse
gümüşhane köse
köse gümüşhane
KÖSE İLÇE TARİH
Köse'nin kuruluşu ve tarihi konusunda kesin bilgi ve bulgular bulunmamakla beraber bölge Hitit, Asur, Makedonya, Roma ve Bizans hakimiyetinde kalmış ise de Türk hakimiyeti döneminde ( Selçuklu, ilhanlı, Akkoyunlu ve Osmanlı) kurulmuş olması muhtemeldir.
 "Köse" adının Türkçe oluşu ve kültürümüzde yaygın olarak kullanılan lakap ve soyadları arasında bulunması kanıt olarak gösterilebilir. Köse Ağa adındaki bir beyin oymağı ile Yurtlar ve Ekinyüzü Mevkilerine (Köse Dağı) yerleştiği ve sonra Örenlere (Köse'nin 2 km doğusunda) ve nihayet şimdiki yere yerleştiği ve Köse adınının da bu beyden geldiği rivayet edilmektedir. 1516 yılı Bayburt tahrir kayıtlarında Bayburt Sancağı'nın Kelkit Nahiyesine bağlı bir köy yerleşmesi olarak adı geçmektedir. 1916 yılında Rus ve Ermenilerin istilasına uğramış ancak 17 Şubat 1918 günü işgalden kurtulmuştur. Cumhuriyet döneminde Gümüşhane'nin il yapılmasının
 (1924) ardından Kelkit Kazasına bağlı bir bucak merkezi haline getirilmiştir. Köse 1954 yılında belediye 3392 sayılı kanunla da 19.06.1987 tarihinde ilçe olmuştur. Salyazı beldesi ve köylerin kuruluşları konusunda da kesin bilgilerin bulunmamasına rağmen Türk kültürünün dışında daha önce yaşamış olan milletlere ait iz ve eserlere rastlamak mümkündür
 KÖSE İLÇE COĞRAFYA
 İLÇENİN COĞRAFİ YAPISI
 Köse İlçesi, Gümüşhane il merkezinin güneyinde olup, 39-40.ncı boylamlar ile 40-41.nci enlemler arasında yer alan Kelkit Çayı vadisinde kurulmuştur.Kuzeyde Gümüşhane il merkezi, doğuda Bayburt il merkezi, batıda Kelkit ilçesi ve güneyde Bayburt ili ve Kelkit ilçesi yer almaktadır. Deniz seviyesine göre ortalama yüksekliği 1650 metre civarında olup, yüzölçümü 500 km2' dir. İlçenin yeryüzü şekilleri 2 bölüm halinde incelenebilir: Bunlar, ilçenin kuzeyinde yer alan dağlar (Köse Dağı) ite bunların güneyinde yer atan ovalık sahalardır. (Köse Ovası, Mormuç Düzü) diğer bir ifadeyle ilçe dağ eteği düzlüğünde kurulmuştur. İlçe sismik aktivite açısından II.derecede deprem kuşağı içerisinde bulunmaktadır. Akarsular ve Göletler İlçenin kuzeyinde Köse Dağı'ndan çıkarak Kelkit Çayı'na karışan ve Köse İlçesi'nden geçen Köse Çayı bulunmaktadır.
 Kabaktepe Köyünden gelen Karaçayır Deresi ile Özbeyli ve Yuvacık Köylerinden Büyük Su Köse Çayı ile birleşerek Koşmasat deresine akmaktadır. İlçedeki çay ve derelerin rejimi düzensiz olup, ilkbahar ve sonbaharda kabarık yaz ve kışta çekiktirler. İlçede durgun su olarak da 3 gölet bulunmaktadır; Köse 60.Yıl Göleti, Akbaba Göleti ve Salyazı 100. Yıl Göleti. Ayrıca Köse Çayı üzerinde Köse Barajı yapılmaktadır. Bitki örtüsü Köse ilçesi bitki örtüsü bakımından ormanlar, fundalıklar, çalılıklar ve çayırlar ile kaplıdır. İlçemizin Köse Dağı mevkiinde iyi cins orman mevcut iken diğer kısımları fundalık ve çayırlık de kaplıdır. Bazı bölümleri ise bozkır halindedir. Düz ve sulanan arazilerde çeşitli tarım bitkileri yetiştirilmektedir Ormanlık atan genellikle Subaşı, Kabaktepe ,Yaylım, Kayadibi, Akbaba Köyleri ile Köse Dağında bulunur, İlçemizde bu kadar orman mevcut iken sadece Köse Dağındaki ormandan üretim yapılmaktadır.
 Köse Dağı'nda ve Yuvacık Köyü başta olmak üzere diğer köylerimizde ağaçlandırma çalışmalar yapılmaktadır. İklimi Köse İlçesi Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer almasına rağmen iklim özelliği bakımından karasal iklime daha yakındır. Bunda en büyük etken kuzeyde uzanan Köse Dağıdır, Ancak yinede Karadeniz iklimi ile karasal iklimi arasında geçiş özelliği de gösterir. İlçenin sıcaklığı 4-5 ay boyunca O derecenin altında olup, nisan ayından itibaren sıcaklık artışı başlar ve ağustos ayında azami sıcaklığa ulaşır. (18 derece) İlçede ortalama sıcaklık 5 derecedir. Köse İlçesinin en fazla yağış ilkbahar mevsiminde en az yağış yaz mevsiminde görülür. Ortalama yıllık yağış miktarı 405.3 mm'dir. Kasım-Mart ayları arası dönem kar yağışın fazla olduğu dönemdir.
 KÖSE İLÇE ULAŞIM
 Genel Durumu İlçemiz Gümüşhane - Erzincan ve Bayburt il merkezlerine devlet yolu de bağlıdır. İl merkezine uzaklığı 50 km olup, yolun 20 km' si stabilize yoldur. Yolun standardının yükseltilmesi gerekir. Bayburt iline uzaklığı 57 km, Erzincan iline uzaklığı 101 km, Kelkit ilcesine uzaklığı 25 km olup bu yolların tamamı asfalttır. Köse-Kelkit yolunun 6 km' si Karayolları Bölge Müdürlüğü ile DSİ Bölge Müdürlüğünün protokolüne göre kullanım tahribatından dolayı Köse Barajını yapan Güvensoy firmasınca yapılmıştır. Köse-Kelkit istikametinde
4. km ölümlü trafik kazalarının olmasından dolayı kör nokta haline gelmiştir. Gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurumlar bilgilendirilmiştir. Köse-Gümüşhane yolu yapımı da Beyazıt A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Köy Yolları İlçemize bağlı köy yollarının büyük çoğunluğu stabilizedir. Köy yollarımızın standardı yeteni değildir. İlçemizde kışları uzun ve sert geçmesi nedeniyle bazı köy, yollarımız ulaşıma kapanmaktadır. Kapanan köy yollarımızın açılması için Köse Belediyesi ile Salyazı Belediyesine ait iş makinelerinden faydalanılmaktadır. P.T.T. Radyo ve Televizyon Hizmetleri İlçemizde P.T.T. Müdürlüğü mülkiyeti kendine ait olan binada hizmet vermektedir. İlçemizde telefonsuz köy yoktur. Merkez ilçemizde 1040,
Salyazı' da 250 ve Yuvacık köyünde 250 hatlık otomatik santral mevcuttur. Ayrıca Bizgili, Yaylım ve Gökçe köyü kapsayan 500 hatlık otomatik santral inşaatı tamamlanmıştır. İlçemizde Erzurum ve Trabzon istasyonlarından yapılan radyo yayınları dinlenebilmektedir. Erzincan vericisi kanalıyla TRT kanallarının hepsi izlenmektedir. Tedaş Hizmetleri İlçemizde Tedaş hizmetleri Başmühendislik seviyesinde yürütülmekte olup, 3117 abone bulunmaktadır. 2002 yılı içerisinde resmi kurumların elektrik tüketimi 429.770 KW ilçe dahilinde toplam tüketim 2.336.690 KW dır. Gümüşhane genelindeki elektrik kaybı %20.5 iken Köse' de bu oran %7 civarındadır. KÖSE İLÇE EĞİTİM
 EĞİTİM a) Eğitim ve Kültür Durumu: İlçe merkezinde 2 ilköğretim okulu ve 1 Lise, Salyazı beldesinde 1 İlköğretim Okulu bulunmaktadır.Yaylım köyü ve Gökçe köyü öğrencileri taşımalı eğitim kapsamındadır.Oylumdere Köyü İlköğretim Okulu yeterli öğrenci olmayışı nedeniyle 2000-2001 yılından itibaren eğitime ara verilmiştir. Halen bu okulumuz kapalıdır. Devlet Millet işbirliğinde Yuvacık, Subaşı, Övünce, Kayadibi köy okullarının bakım ve onarımı yapılmıştır. övünce, Kayadibi ve Kabaktepe köy okullarına basketbol sahası yaptırma başlanmıştır. Ayrıca Kabaktepe köyü okulunun bakım ve onarımına başlanmış olup ; 60. Yıl Kız Pansiyonlu İlköğretim Okulunun kalorifer ve PVC leri değiştirilecektir. Ana okulumuz 2004-2005 yılında Eğitim öğretime merhaba demiştir Anaokulumuzda 1 Müdür V. 2 Öğretmen ve Köse Kaymakamlığından 8 aylık sözleşmesi bulunan yardımcı hizmetli görev yapmaktadır. Çocuk sayımız toplam 30 kişi olup;
 bunlar 4-5 yaş,5-6 yaş ve 6 yaş olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştır.Anaokulumuzda 3 derslik ,mutfak,besleme salonu,uyku odası,oyun salonu, çocukların yaş ve gelişimine uygun iki tuvalet ve iki idari odası bulunmaktadır. İlçemizde 50 derslikte 62 öğretmenle eğitim ve öğretim verilmektedir. Zorunlu eğitim kapsamında devamsızlık eden öğrenci yoktur. 2004-2005 eğitim öğretim yılında 60.Yıl Kız Pansiyonunda ilköğretim çağındaki 100 kız öğrenci kalmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün personel, malzeme ve derslik ihtiyacı yanı sıra önemli ölçüde öğretmen ihtiyacı içinde olduğu görülmüştür, kimya, İngilizce fizik, matematik, fen bilgisi rehberlik ve felsefe branşlarında öncelikle öğretmen tayin edilmesi gerekmektedir. b) Halk Eğitimi : İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2001-2005 öğretim yılında makine nakış, bilgisayar, trikotaj, bağlama, üniversiteye ve kurumlar sınavına hazırlık olmak üzere 12 adet kurs açılmış 285 kursiyere eğitim verilmiştir. Yine Ulusal Eğitimi Destekleme Projesi kapsamında 1'nci kademede 4 adet kurs açılmış olup, 62 vatandaşa eğitim verilmiştir. Ayrıca 13 kursta 225 vatandaşımıza
 sığırcılık, arıcılık, anne çocuk sağlığı, aile planlaması, beslenme ve ilk yardım konularında eğitim verilmiştir. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ilçe tarım Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde 33 askere arıcılık ve süs bitkiciliği konusunda eğitim verilmiştir. 2004-2005 eğitim öğretim yılında 17 kursta 300 kursiyere eğitim verilmiştir. 49 vatandaşa okuma-yazma kursu, 19 vatandaşa kuaförlük kursu, 108 vatandaşa anne çocuk sağlığı.aile planlaması ve anne eğitimi kursu,61 vatandaşa makine nakış kursu,46 vatandaşa bilgisayar kursu ve 20 vatandaşa sığır besicilik kursu verilmiştir. Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünün bina problemi bulunmaktadır. c) Kütüphane Hizmetleri : İlçemizde okuma yazma oranı %99 olup Köse ve Salyazı Beldesinde 2 adet kütüphane ile vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Köse Halk Kütüphanesinde 3915 adet kitap bulunmakta olup, yıl içinde gelen okuyucu sayısı 2099, dönem içinde okuma amacıyla verilen kitap sayısı 343' dür. d)Folklor: Köse merkezde ve Salyazı beldesinde yetişkinlerden oluşan folklor ekiplerinin yanı sıra ilköğretim okullarında öğrencilerden oluşan folklor ekipleri vardır. Salyazı İlköğretim Okulu folklor ekibi İl birincisi olmuştur.
 NÜFUS DURUMU :
 2000 tarihinde yapılan genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçenin; merkez nüfusu 8.153, köy nüfusu 11.275 olmak üzere toplam nüfusu 19.428’dur.
 İDARİ YAPISI :
Köse 1987 yılında ilçe olmuştur. İlçenin 1 adet kasabası ve 13 köy kuruluşu vardır. İlçe Merkezi ve Salyazı Kasabasında Belediye teşkilatı bulunmaktadır. İlçe merkezinde 5 mahalle, Salyazı kasabasında da 2 mahalle bulunmaktadır.
 EKONOMİK DURUM
 : İlçemizin ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım ürünlerinden buğday, yem bitkileri, patates ve fasulye yetiştirilmektedir. Besi hayvancılığı hızla gelişme göstermektedir. İlçenin önemli bir gelir kaynağını ise nakliyecilik ve yolcu taşımacılığı oluşturmaktadır. İlçemizde sanayi gelişmemiştir. İlçede belediyeye ait 10 ton/saat kapasiteli bir yem fabrikası bulunmaktadır. Salyazı Kasabasında ise süt fabrikası mevcuttur. İlçemiz ekonomisinde en büyük yeri tarım ve hayvancılık almaktadır. 22.262 hektar tarım arazisine mevcuttur. Bu arazinin 5.046 hektarı sulanabilir, 17.216 hektarı sulanamadığı için nadasa bırakılmaktadır.
 KÜLTÜREL DURUM :
Köse İlçesi kuşaktan kuşağa geçen ve halen önemini koruyan zengin bir mutfak mirasına sahiptir. Evelek dolması, kelem dolması, siron, fıt fıt haşılı, ve pirinçli börek yörenin damak zevklerini sembolize etmektedir. Ayrıca sofraya en son konulduğundan dolayı sütlaca “söz kesen” denilmektedir. Uzun kış gecelerinin hüküm sürdüğü yörede köy odaları hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Köy odaları eski Türklerdeki “bey otağların” fethedilen coğrafyalarda aldığı yeni biçimdir. Buralar misafirlerin ağırlandığı, sohbetlerin yapıldığı, aşk hikayelerinin dinlendiği ve türkülerin söylendiği yerlerdir. Adeta köy sosyal hayatının kalbinin attığı yerlerdir. İlçede özellikle sözlü kültür çok gelişmiştir. Her beldenin ve köyün ayrı ayrı şiirleri, manileri ve bilmeceleri vardır. İlçede şair ve şair ruhlu birçok insan yaşamış ve yaşamaktadır. Nuri Baba (Aşık İlhami), Şeyh Osman Baba (Osman Keleş), Veysel Babur, Turay Kesler ve niceleri...