ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

KÜRTÜN

kürtün resimler
kürtün fotoğraflar
kürtün manzaralar
kürtün görüntüler
kürtün yemekleri
kürtün baraj
kürtün haber
kürtün harita
kürtün ulaşım
kürtün turizm
kürtün otel
kürtün yurt
kürtün pansiyon
kürtün konaklama
kürtün konut
kürtün emlak
kürtün daire
kürtün lojman
kürtün satılık
kürtün kiralık
kürtün arsa
kürtün ekonomi
kürtün sanayi
kürtün ticaret
kürtün tarım
kürtün balık
kürtün su kayağı
kürtün sağlık
kürtün hastahane
kürtün devlet hastahanesi
kürtün iklim
kürtün nüfus
kürtün kaymakamlık
kürtün belediye
kürtün meb
kürtün emniyet 
kürtün iş
kürtün eğitim
kürtün okul
kürtün lisesi
kürtün kurs
kürtün doğa
kürtün gezi
kürtün tatil
kürtün dağları
kürtün akarsuları
kürtün göl
kürtün dernek
kürtün
 İlçe ile ilgili özel olarak arkeolojik araştırmalar yapılmamış olmakla birlikte, Kürtün çevresinde görülen kale harabeleri ve zaman zaman tarım çalışmaları sırasında yer altından çıkarılan harabe bina kalıntıları dikkate alındığında, bu yörede yaşam,
Milattan önceki yıllardan beri var olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Hitit Devleti’nin ve bu Devletin yıkılışından sonra Urartu hakimiyetine girdiği tahmin edilmektedir.
 Fatih Sultan Mehmet devrinde Trabzon Sancağı sınırları çiziminde, Kürtün ismine rastlanılmaktadır. Çeşitli tarihi kaynaklarda Kürtün, 1461 yıllarında beylik olup ilk Osmanlı-Akkoyunlu antlaşmasıyla
 (Yassı Çimen Antlaşması) iki devlet arasında tampon bölge olarak kaldığı belirtilmektedir. Kürtün’ün Osmanlılar zamanındaki ismi Kürtün Cezere olup Cezere denilen yerin Kürtün bölgesinin idare merkezinde bir kale olduğu, Sinan Bey’in Trabzon’daki kulaklı Çeşme kitabesinden anlaşılmaktadır. İdari bakımdan, zamanından beri Gümüşhane’ye bağlılığını taşıyan İlçe, Gümüşhane’nin Erzincan’a bağlanması üzerine önce
 Erzincan’a, sonra Gümüşhane’nin Erzurum’a bağlanması ile ilçe de Erzurum’a bağlanmıştır. Fatih’in Trabzon’u 1461 yılında fethinden sonra, Gümüşhane ili ile birlikte Trabzon’a bağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde Gümüşhane’nin 1925 yılında müstakil il olması sonucu olarak Kürtün de, Torul ilçesine bağlı olarak Gümüşhane iline bağlanmıştır.
http://organikersag.blogspot.com.tr/